ИНТЕРАКТИВНИ ПОРТАЛ МОБИЛНИХ МРЕЖА

Интерактивни портал је креиран у циљу пружања информације о мапама покривања мобилних мрежа у Србији свим заинтересованим корисницима. Корисницима је омогућено да добију приказ мапе покривања за целу територију Србије, по технологији по оператору, и на тај начин провере покривеност и ниво сигнала мобилних мрежа на локацијама широм земље. Мапе покривања мобилних мрежа омогућиће корисницима да стекну увид у ниво покривености у местима где нпр. живе или раде. Такође, помоћи ће корисницима при доношењу одлуке о избору оператора, уколико је одлука заснована на предикцији расположивости покривања на одређеном подручју или изабраној локацији.

Мапа покривања приказује процењено покривање сигналом различитих технологија у спољашњим условима (outdoor покривање) широм Србије, као и на одређеним адресама или координатама које корисници сами одаберу. Такође, корисници могу да претражују и зумирају одређену област или адресу.

Приказује се jaчина сигнала за све мобилне операторе у распону карактеризације: одлично, добро, задовољавајуће и незадовољавајуће. Са становишта покривености, легенда упућује на следећа упрошћена објашњења:

Имајући у виду да су мапе покривања засноване на предикцији покривености, не може се у потпуности гарантовати тачност свих резултата. Осим тога, квалитет сигнала може бити додатно деградиран утицајем средине кроз коју се сигнал простире, различитих објеката у непосредном окружењу, тренутног саобраћаја, односно оптерећења (загушења) у мобилној мрежи итд. Узевши све ово у обзир, може се рeћи да прорачун даје добру процену нивоа сигнала, а за тачне резултате неопходно је извршити мерења на конкретној локацији.

Мапе покривања мобилних мрежа настале су коришћењем података које достављају мобилни оператори. РАТЕЛ периодично добија од сваког оператора тачнo одређене скупове података o мрежној архитектури. Након тога се алат за планирање радио мреже користи за обраду података и генерисање предикције покривања, користећи РАТЕЛ-ов оптимизовани предикциони модел у тандему са дигиталним моделом терена (DTM) и подацима о типу земљишта (clutter).

РАТЕЛ ће редовно (квартално) ажурирати мапу, како би се рефлектовале промене у покривању настале услед проширења мобилних мрежа оператора.

Коришћење навигације у хедеру и одабир језика

Хедер портала се састоји од навигационих табова и подржава функцију одабира приказа комплетног садржаја странице на жељеном језику преко језичког бара.

Коришћење навигације

Навигација хедера (Слика 1.) се састоји од четири таба, од којих је подразумевани таб „Мапа“ чији главни садржај представља мапа покривености сигналом мобилне телeфоније са додатним UI компонентама. Прелазак у жељени таб остварује се једноставним кликом миша, када ће главни садржај таба бити приказан. У зависности од уређаја (десктоп, лаптоп, мобилни телефон..) преко којег приступамо порталу, навигациони бар се прилагођава и адаптира на ниво подржане резолуције приступног уређаја (Слика 1. )

Слика 1. Навигација хедера

Одабир језика

Одабир језика врши се преко језичког бара кликом или одабиром из падајућег менија жељеног језика на коме желимо да буде приказан главни садржај. У зависности од уређаја (десктоп, лаптоп, мобилни телефон...) преко којег приступамо порталу, језички бар се прилагођава и адаптира на ниво подржане резолуције приступног уређаја (Слика 2).

Слика 2. Језички бар

Опис и намена UI компонената мапе

Maпа се састоји од два панела – функционални и навигациони, филтер секције и палете мапе (Слика 3.).

Слика 3. Мапа са приказаним панелима, филтер секцијом и палетом мапе

Функционални панел мапе

Функционални панел је UI компонента мапе која обезбеђује различите функције при раду са мапом. У зависности од резолуције приступног уређаја функционални панел може бити хоризонталан или вертикалан (Слика 4.).

Слика 4. Вертикални и хоризонтални функционални панел (десктоп, Android и iOS верзије, респективно)

Функције функционалног панела

Функционални панел обезбеђује следеће функције:

 • Основнa мапa чијим се кликом врши одабир једног од три могућа слоја мапе (Слика 5.) у бочном бару. Одабир се извршава кликом миша на жељени слој;
  Слика 5. Одабир основне мапе
 • Статистика чијим се кликом отвара нови бочни бар са статистичким подацима за изабраног оператора и технологију као на слици (Слика 6.);
  Слика 6. Бочни бар са статистиком

За преузимање података/извештаја о покривености у оквиру бочног бара „Статистика“ (Слика 7.):

 • кликом миша на дугме „ПОКРИВЕНОСТ %“ врши се преузимање извештаја о упоредном приказу покривености територије/становништва по технологијама ;
 • кликом миша на дугме „WAN ПРЕГЛЕД“ врши се преузимање извештаја са информацијама о активним базним радио-станицама, рипитерима и WiFi;
Слика 7. Преузимање извештаја

Сви извештаји су приказани на језику који је одабран унутар хедера мапе. Одабир језика описан је у поглављу Коришћење навигације у хедеру и одабир језика.

 • Транспарентност дозвољава прилагођавање транспарентности тренутне покривености на мапи. Кликом на иконицу отвара се помоћни бар са клизачем за мењање вредности транспарентности (Слика 8.) Тренутни проценат приказане прозирности приказан је у горњем десном углу прозора.
  Слика 8. Клизач транспарентности
 • Мерење чијим кликом миша, курсор прелази у мод лењира помоћу којег можемо измерити растојање између две локације на карти (кликом миша за сваку локацију, Слика 9);
 • Слика 9. Мерење укупне дужине
 • Извоз мапе покривања чијим кликом вршимо експортовање активне покривености на мапи у КМZ или KML формату;
 • Штампа чијим кликом отварамо дијалог са могућношћу штампе тренутног приказа на страници;
 • Цео екран чијим кликом прелазимо у режим целог екрана.

Навигациони панел мапе

Навигациони панел мапе (Слика 10.) је UI компонента намењена за навигацију на мапи са стандарним функцијама.

Слика 10. Навигациони панел мапе

Функције навигационог панела мапе

Навигациони панел подржава следеће функције:

 • Мапа основни приказ чијим се кликом усмерава мапа на подразумевани положај и вредност увећања („zoom-а“);
 • Оријентација мапе приказује тренутну оријентацију мапе (црвена стрелица показује у правцу севера). Оријентацију мапе можемо мењати по азимуту и елевацији истовременим притиском левог клика миша и дугмета CTRL на тастатури. Поновним кликом на икону „Оријентација“ врши се аутоматско оријентисање мапе у правцу севера;
 • Моја позиција оријентише и усмерава мапу у складу са GPS позицијом уређаја којим приступамо порталу;
 • Увећање/Умањити за увећање или умањење тренутног приказа на мапи;
 • Увећати селектовани прозор којим курсор миша прелази у мод правоугаоне зоне у којој желимо да извршимо увећање тренутног приказа мапе.

Филтер секција мапе

Филтер секција мапе је UI компонента која пружа следеће могућности:

 • приказ покривености на основу одабраног оператора, технологије и временске референце (квартала). Одабир вредности врши се кликом миша на вредност из падајућег менија респективно (Слика 11.);
  Слика 11. Падајући мени за одабир оператора, технологије и квартала
 • претрага и одабир локације на карти уношењем адресе или географских координата (Слика 12.). Вредности се уносе у текстуалном формату, где се географске координате уносе у стандардном (степен, минут, секунд) или децималном запису, одвојене размаком (нпр. 20 28 03 44 47 52 или нпр. 20.46 44.79);
  Слика 12. Поље за унос адресе или географских координата

Палета мапе

Палета мапе је UI компонета која представља палету предефинисаних вредности сигнала по критеријумима за одговарајуће боје. Може бити позиционирана хоризонтално или вертикално у зависности од резолуције и оријентације приступног уређаја (Слика 13.).

Слика 13. Палета мапе

Поступак за поређење квалитета сигнала покривености између свих оператера

Уколико желимо да извршимо поређење квалитета сигнала мобилне телефоније између оператора (или по технологији) потребно је извршити следеће кораке:

 • одабрати жељену локацију кликом миша на жељену локацију (приближну локацију можемо унети у поље за унос адресе или географских координата)
 • након тога ће се појавити искачући прозор са дугметом „УПОРЕДИТИ“ који садржи и вредност сигнала за претходно изабраног оператора, технологију и квартал (Слика 14.)
  Слика 14. Прозор са дугметом „Упоредити“
 • кликом на дугме „УПОРЕДИТИ“ отвара се нови бочни бар са информацијама о вредностима сигнала свих оператора на изабраној локацији. Додатно постоји могућност поређења вредности сигнала различитих технологија одабиром поређења по технологији из падајућег менија (Слика 15.).
  Слика 15. Упоређивање вредности сигнала оператора и технологија