МОБИЛНЕ МРЕЖЕ У СРБИЈИ

Услуге мобилне телефоније у Републици Србији пружају три оператора:

  • Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd; 58,11% у власништву Републике Србије, 20% у власништву Тelekom Srbije, 14,95% у власништву грађана Републике Србије i 6,94% у власништву садашњих и бивших радника Telekom Srbije a.d. и његовог претходника.
  • Yettel d.o.o. Beograd; 100% у власништву PPF TMT Bidco 1 B.V. из Холандије
  • A1 Srbija d.o.o. Beograd; 100% у власништву Mobilkom CEE Beteiligungsverwaltungs GmbH из Аустрије

Сва три оператора поседују појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција на основу јавног надметања (лиценце) за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже на технолошки неутралној основи у следећим радио-фреквенцијским опсезима:

  • 791-821/832-862 MHz;
  • 890-915/935-960 MHz;
  • 1710-1780/1805-1875 MHz;
  • 1900-1915 MHz (овај опсег оператори још увек не користе);
  • 1920-1965/2110-2165 MHz.

Оператори користе 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE) технологију.

*YETTEL привремено користи 1965-1980/2155-2170 MHz.

Наведена три оператора поседују лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом, које је издао РАТЕЛ (у даљем тексту: лиценце). Лиценце су издате 2006. године за територију Републике Србије, и то на период од 10 година, а 2016. године важност лиценци је, са свим изменама и допунама, продужена на период од наредних 10 година.

Поред мрежних оператора, од 2016. године су регистрована и два виртуелна мобилна оператора, Mundio Mobile d.o.o. и Globaltel d.o.o.

Од 2015. године у Републици Србији је отпочео и развој 4G мреже. Почетком 2015. године је окончан поступак јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz у којем су учествовала сва три мобилна оператора. У марту 2015. године су сваком од три оператора издата појединачна решења за коришћење радио-фреквенција за по два радио-фреквенцијска блока ширине 5 MHz. Овим је омогућено увођење 4G генерације мобилних технологија, која омогућава бољу покривеност и бржи интернет на територији Републике Србије.

У другој половини 2015. године је успешно спроведен и поступак јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz за територију Републике Србије у којем су учествовала сва три мобилна оператора. Након спроведеног поменутог поступка, РАТЕЛ је почетком јануара 2016. године сваком од три оператора уручио решење о издавању појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за по два радио-фреквенцијска блока ширине 10 MHz.