MOBILNE MREŽE U SRBIJI

Usluge mobilne telefonije u Republici Srbiji pružaju tri operatora:

  • Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd; 58,11% u vlasništvu Republike Srbije, 20% u vlasništvu Telekom Srbije, 14,95% u vlasništvu građana Republike Srbije i 6,94% u vlasništvu sadašnjih i bivših radnika Telekom Srbije a.d. i njegovog prethodnika
  • Yettel d.o.o. Beograd; 100% u vlasništvu PPF TMT Bidco 1 B.V. iz Holandije
  • A1 Srbija d.o.o. Beograd; 100% u vlasništvu Mobilkom CEE Beteiligungsverwaltungs GmbH iz Austrije

Sva tri operatora poseduju pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija na osnovu javnog nadmetanja (licence) za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže na tehnološki neutralnoj osnovi u sledećim radio-frekvencijskim opsezima:

  • 791-821/832-862 MHz;
  • 890-915/935-960 MHz;
  • 1710-1780/1805-1875 MHz;
  • 1900-1915 MHz (ovaj opseg operatori još uvek ne koriste);
  • 1920-1965/2110-2165 MHz.

Operatori koriste GSM (2G), UMTS (3G) и LTE (4G) tehnologiju.

*YETTEL privremeno koristi 1965-1980/2155-2170 MHz.

Navedena tri operatora poseduju licence za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom, koje je izdao RATEL (u daljem tekstu: licence). Licence su izdate 2006. godine za teritoriju Republike Srbije, i to na period od 10 godina, a 2016. godine važnost licenci je, sa svim izmenama i dopunama, produžena na period od narednih 10 godina.

Pored mrežnih operatora, od 2016. godine su registrovana i dva virtuelna mobilna operatora, Mundio Mobile d.o.o. i Globaltel d.o.o.

Od 2015. godine u Republici Srbiji je otpočeo i razvoj 4G mreže. Početkom 2015. godine je okončan postupak javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz u kojem su učestvovala sva tri mobilna operatora. U martu 2015. godine su svakom od tri operatora izdata pojedinačna rešenja za korišćenje radio-frekvencija za po dva radio-frekvencijska bloka širine 5 MHz. Ovim je omogućeno uvođenje 4G generacije mobilnih tehnologija, koja omogućava bolju pokrivenost i brži internet na teritoriji Republike Srbije.

U drugoj polovini 2015. godine je uspešno sproveden i postupak javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 791-821/832-862 MHz za teritoriju Republike Srbije u kojem su učestovala sva tri mobilna operatora. Nakon sprovedenog pomenutog postupka, RATEL je početkom januara 2016. godine svakom od tri operatora uručio rešenje o izdavanju pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za po dva radio-frekvencijska bloka širine 10 MHz.